گواهینامه ویژه دامنه های بین المللی

گواهینامه SSL استاندارد – DV Thawte

قابل صدور برای دامنه های بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای یک دامنه
نصب رایگان روی کنترل پنل های سی پنل و پلسک و دایرکت ادمین
و نصب روی iis

گواهینامه SSL WildCard – DV Thawte

قابل صدور برای دامنه های بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه و دامنه ی اصلی