طراحی وب سایت

طراحی سایت پلان اول

هاست 1 گیگ یک ساله
دامنه ملی یک ساله
قالب وردپرسی
آموزش مدیریت سایت
انجام موارد سئوی پایه
یک ماه پشتیبانی رایگان
تحویل دو ماهه
هزینه یکبار برای همیشه

طراحی سایت پلان دوم

هاست 3 گیگ یک ساله
دامنه ملی پنج ساله
گواهینامه ssl یکساله​
قالب وردپرسی
آموزش مدیریت سایت
انجام موارد سئوی پایه
دو ماه پشتیبانی رایگان
تحویل دو ماهه
هزینه یکبار برای همیشه

طراحی سایت پلان سوم

هاست 5 گیگ یک ساله
دامنه بین المللی یک ساله​
گواهینامه ssl یک سالهی
قالب وردپرسی
طراحی لوگو(در صورت نیاز)
آموزش مدیریت سایت
انجام موارد سئوی پایه
دریافت نماد اعتماد
سه ماه پشتیبانی رایگان
تحویل دو ماهه
هزینه یکبار برای همیشه