میزبانی هاست

میزبانی هاست یک گیگ

فضا 1 گیگ
ترافیک ماهیانه 150 گیگ
هارد SSD
لوکیشن ایران
بکاپ هفتگی دارد
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل سی پنل

میزبانی هاست سه گیگ

فضا 3 گیگ
ترافیک ماهیانه 300 گیگ
هارد SSD
لوکیشن ایران
بکاپ هفتگی دارد
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل سی پنل

میزبانی هاست پنج گیگ

فضا 5 گیگ
ترافیک ماهیانه 500 گیگ
هارد SSD
لوکیشن ایران
بکاپ هفتگی دارد
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل سی پنل