گواهینامه ویژه دامنه های بین المللی

گواهینامه SSL استاندارد-DV RapidSSL

قابل صدور برای دامنه های بین المللی و ir
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای یک دامنه یا یک زیردامنه مشخص
نصب رایگان روی کنترل پنل های سی پنل و پلسک و دایرکت ادمین
و نصب روی iis

گواهینامه SSL استاندارد-DV Wildcard RapidSSL

قابل صدور برای دامنه های بین المللی و ir
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه و دامنه ی اصلی